• Med tillgång till över 7,5 miljoner konsumenter jorden runt kan vi snabbt, enkelt och kostnadseffektivt genomföra allt från små till stora undersökningar. Vi skräddarsyr alltid en lösning utifrån ert projekts speciella förutsättningar, budget och behov. Det finns alltid möjlighet att tillföra både kvantitativa och kvalitativa aspekter, djuplodande analyser samt åtgärdsförslag.

    Begreppet marknadsundersökningar har kommit att innefatta en mängd olika undersökningar. Nedan följer ett urval av områden som vi kan hjälpa er med: kund, medarbetare, opinion, reklam, förtester, eftertester, namnval, pris & design, fokusgrupper, intervjuer, segmentering, lojalitet, efterfrågan, produktutveckling, jämförelsestudier, branschstrukturer, m.fl.

    Mät den svenska eller skandinaviska opinionen med 1000 riksrepresentativa svar inom endast 3 dagar. En unik möjlighet för PR-makare, mediahus, beslutsfattare, företag, myndigheter och politiker att snabbt få insikt och statistisk säkerställd information om opinionens ställning i en viss fråga. Svaren redovisas efter kön, ålder och geografisk spridning.