Analys & Rapporter

Analysmodeller & Rapportskrivning

Databehandling


Vi använder oss av SPSS när vi genomför databehandling och analyser. SPSS är ett av världens mest sofistikerade och mest använda mjukvara för statistisk databehandling och är starkt representerad inom forskning och industri. Undersökningar genomförs oftast på Internet, via telefon, F2F eller via fysisk enkät. Vi har möjlighet att göra snabb databehandling oavsett metod.

Statistiska Analyser


Vi har möjlighet att genomföra en mängd olika statistiska analyser. Det som oftast är mest intressant för våra kunder är klusteranalyser och segmentering. Genom dessa analyser är det möjligt att identifiera statistiskt signifikanta skillnader mellan grupper i resultatet. Vi kan därmed exempelvis få reda på vad som utmärker era mest lönsamma kunder.

Executive Summary


Vi genomför alltid sofistikerad databehandling och analyser med ett av världens mest använda mjukvara för statistisk databehandling. Vi kan genomföra klusteranalyser, regressionsanalyser, t-testning, ANOVA, chi-square. Allt för att säkra statistisk signifikans i resultatet. Vi levererar rapport och executive summary i önskat format: PDF, Excel eller PowerPoint.


Vill du bli kontaktad?