Marknads Undersökningar

Marknadsundersökningar

Tillgång till 2,5 miljoner konsumenter


Med tillgång till över 2,5 miljoner konsumenter jorden runt kan vi snabbt, enkelt och kostnadseffektivt genomföra allt från små till stora undersökningar. Vi skräddarsyr alltid en lösning utifrån ert projekts speciella förutsättningar, budget och behov. Det finns alltid möjlighet att tillföra både kvantitativ och kvalitativa aspekter, djuplodande analyser samt åtgärdsförslag.

Undersökningsområden


Begreppet marknadsundersökningar har kommit att innefatta en mängd olika undersökningar. Nedan följer ett urval av områden som vi kan hjälpa er med: kund, medarbetare, opinion, reklam, förtester, eftertester, namnval, pris & design, fokusgrupper, intervjuer, segmentering, lojalitet, efterfrågan, produktutveckling, jämförelsestudier, branschstrukturer, m.fl.

Analys & Rapport


Vi genomför alltid sofistikerad databehandling och analyser med ett av världens mest använda mjukvara för statistisk databehandling. Vi kan genomföra klusteranalyser, regressionsanalyser, t-testning, ANOVA, chi-square. Allt för att säkra statistisk signifikans i resultatet. Vi levererar rapport och executive summary i önskat format: PDF, Excel eller PowerPoint.


Vill du bli kontaktad?