Om Findout

Vilka är Findout Undersökningar?


Findout Undersökningar är ett konsultbolag inom undersökningar, mediamätningar och analys samt management consulting. Vi har erfarenhet av både större och mindre uppdragsgivare med den gemensamma nämnaren att alltid leverera insikt i en specifik frågeställning.

Findout Undersökningar har tillgång till över 7,5 miljoner respondenter jorden runt.

Våra största verksamhetsområden är marknadsundersökningar, opinionsundersökningar, kund- och medarbetarundersökningar, samt varumärkes- och reklammätningar. Så kallad datamining, segmentering, avancerad textanalys, kluster- och regressionsanalyser är också viktiga områden för vår verksamhet. 
För oss är kostnadseffektivitet, enkelhet, hög kvalitet och snabb kundkommunikation något vi värderar väldigt högt. Vi arbetar med både stora och mindre företagskunder samt myndigheter inom de flesta branscher och har därför oftast kunskap och erfarenhet från just er frågeställning.
Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi kan lösa just ert undersökningsbehov.

Kontakta oss


Stockholm     Göteborg     Malmö

Wallingatan 11    Kungsgatan 56   Adelgatan 5
111 60               411 08               211 22
Stockholm         Göteborg           Malmö
Du når oss enkelt via telefon 08-533 323 80
Samt via mail info@findoutsverige.se


Vill du bli kontaktad?