Statistiska Undersökningar

Skräddarsydd Undersökning

Efter budget och behov


Med tillgång till 2,5 miljoner respondenter jorden runt kan vi genomföra alla typer av undersökningar. Samtliga medarbetare har universitetsutbildning och är väl införstådda med statistik och undersökningsmetodik. Det innebär att vi alltid kan skräddarsy en undersökning utifrån ert behov och frågeställning. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa just er.

Exempel på undersökningar


Nedan följer exempel på undersökningar vi erbjuder: marknadsundersökningar, varumärkesundersökningar, reklammätningar, opinionsundersökningar, kundundersökningar, medarbetarundersökningar, produktutveckling, pris, design, förpackning, branschstruktur, efterfrågan, konsumentbeteende, lojalitet, fokusgrupper, segmentering, klusteranalyser.

Analys & Rapport


Vi genomför alltid sofistikerad databehandling och analyser med ett av världens mest använda mjukvara för statistisk databehandling. Vi kan genomföra klusteranalyser, regressionsanalyser, t-testning, ANOVA, chi-square. Allt för att säkra statistisk signifikans i resultatet. Vi levererar rapport och executive summary i önskat format: PDF, Excel eller PowerPoint.


Vill du bli kontaktad?