Undersökningar

Skräddarsydd undersökning

Med tillgång till över 7,5 miljoner konsumenter jorden runt kan vi snabbt, enkelt och kostnadseffektivt genomföra allt från små till stora undersökningar. Vi skräddarsyr alltid en lösning utifrån ert projekts speciella förutsättningar, budget och behov. Det finns alltid möjlighet att tillföra både kvantitativ och kvalitativa aspekter, djuplodande analyser samt åtgärdsförslag.

Marknadsundersökningar

Begreppet marknadsundersökningar har kommit att innefatta en mängd olika undersökningar. Nedan följer ett urval av områden som vi kan hjälpa er med: kund, medarbetare, opinion, reklam, förtester, eftertester, namnval, pris & design, fokusgrupper, intervjuer, segmentering, lojalitet, efterfrågan, produktutveckling, jämförelsestudier, branschstrukturer, m.fl.

Varumärkesundersökningar och reklammätningar

Vi genomför mer standardiserade kvantitativa mätningar av exempelvis kännedom och acceptens men skräddarsyr också alltid en kvalitativ del av undersökningen med utgångspunkt i er frågeställning kring varumärket. Detta ger er möjlighet att utveckla varumärket med en mycket djupare förståelse och insikt om vilka styrkor och svagheter varumärket har.

Kundundersökningar

Det är i den kvalitativa delen i kundundersökningar som vi hittar de verkligt intressanta svaren. Därför erbjuder vi alltid avancerad textanalys av obegränsad mängd data. Resultatet från undersökningen kan enkelt segmenteras efter exempelvis bransch, stor eller mindre kund, lojalitet, osv. Vi stödjer de flesta CRM-system vilket gör det enkelt att importera uppgifter.

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar är en förutsättning för att mäta, utveckla och identifiera styrkor och svagheter i organisationen. Vi genomför sofistikerade medarbetarundersökningar med kvalitativa inslag och textanalys. Givetvis kan vi gå ner på detaljnivå och få resultat på exempelvis arbetsfunktion. Vi stödjer de flesta HRM-system vilket gör det enkelt att importera uppgifter.

Opinionsundersökningar

Att styrka er åsikt, budskap eller idé med ett statistiskt säkerställt svar från landets befolkning ger tyngd och en helt annan dimension till arbetet. Möjlighet att referera till en källa med ett dokumenterat resultat skapar helt nya möjligheter i exempelvis PR- och reklamarbete. Opinionsundersökningar utgör även betydande vägledning i viktiga företags och samhällsbeslut.


Vill du bli kontaktad?