Undersökningar / Kund och Medarbetar Undersökningar

Kund- och medarbetarundersökningar

Kundundersökningar


Det är i den kvalitativa delen i kundundersökningar som vi hittar de verkligt intressanta svaren. Därför erbjuder vi alltid avancerad textanalys av obegränsad mängd data. Resultatet från undersökningen kan enkelt segmenteras efter exempelvis bransch, stor eller mindre kund, lojalitet, osv. Vi stödjer de flesta CRM-system vilket gör det enkelt att importera uppgifter.

Medarbetarundersökningar


Medarbetarundersökningar är en förutsättning för att mäta, utveckla och identifiera styrkor och svagheter i organisationen. Vi genomför sofistikerade medarbetarundersökningar med kvalitativa inslag och textanalys. Givetvis kan vi gå ner på detaljnivå och få resultat på exempelvis arbetsfunktion. Vi stödjer de flesta HRM-system vilket gör det enkelt att importera uppgifter.

Analys & Rapport


Vi genomför alltid sofistikerad databehandling och analyser med ett av världens mest använda mjukvara för statistisk databehandling. Vi kan genomföra klusteranalyser, regressionsanalyser, t-testning, ANOVA, chi-square. Allt för att säkra statistisk signifikans i resultatet. Vi levererar rapport och executive summary i önskat format: PDF, Excel eller PowerPoint.


Vill du bli kontaktad?