Undersökningar / Opinionsundersökningar

Opinionsundersökningar

1000 svar inom en vecka


Mät den svenska eller skandinaviska opinionen med 1000 riksrepresentativa svar inom endast en vecka. En unik möjlighet för PR-makare, mediahus, beslutsfattare, företag, myndigheter och politiker att snabbt få insikt och statistisk säkerställd information om opinionens ställning i en viss fråga. Svaren redovisas efter kön, ålder och geografisk spridning.

Ge ert budskap tyngd


Att styrka er åsikt, budskap eller idé med ett statistiskt säkerställt svar från landets befolkning ger tyngd och en helt annan dimension till arbetet. Möjlighet att referera till en källa med ett dokumenterat resultat skapar helt nya möjligheter i exempelvis PR- och reklamarbete. Opinionsundersökningar utgör även betydande vägledning i viktiga företags- och samhällsbeslut.

Citerats i rikstäckande media


Våra opinionsundersökningar har citerats och visats i samtliga stora rikstäckande mediakanaler som exempelvis SVT Rapport och TV4 Nyheterna samt rikstäckande dagspress. Vi kan hjälpa er med konsultation och rådgivning i val av PR-byrå alternativt hur man i egen regi kan få genomslag på nyhetsredaktioner med hjälp av en opinionsundersökning.


Vill du bli kontaktad?