Undersökningar / Varumärken & Reklammätningar

Varumärken & Reklammätningar

Varumärkesundersökningar


Vi genomför mer standardiserade kvantitativa mätningar av exempelvis kännedom och acceptens men skräddarsyr också alltid en kvalitativ del av undersökningen med utgångspunkt i er frågeställning kring varumärket. Detta ger er möjlighet att utveckla varumärket med en mycket djupare förståelse och insikt om vilka styrkor och svagheter varumärket har.

Reklammätningar


Vi kan genomföra förtester och eftertester för samtliga media. Nollmätningar samt mäta kampanjeffekt. Vi skräddarsyr alltid frågeställningen efter just ert material. Oftast testas materialet på mellan 200-300 personer med möjlighet att återkoppla och genomföra telefon- eller webkamera-intervju med väl utvalda respondenter som representerar en viss trend.

Analys & Rapport


Vi genomför alltid sofistikerad databehandling och analyser med ett av världens mest använda mjukvara för statistisk databehandling. Vi kan genomföra klusteranalyser, regressionsanalyser, t-testning, ANOVA, chi-square. Allt för att säkra statistisk signifikans i resultatet. Vi levererar rapport och executive summary i önskat format: PDF, Excel eller PowerPoint.


Vill du bli kontaktad?